Pompy ciepła

POCZĄTEK EPOKI POMP CIEPŁA

Na tle rosnących cen energii oraz znacznych zmian klimatycznych, dla każdego gospodarstwa domowego ważne jest, aby w temacie ogrzewania wybierać bezpieczną przyszłościowo, niezależną i mniej kosztowną technologię. Systemy ogrzewania pompami ciepła uniezależniają od oleju, gazu czy węgla, oferując maksymalny komfort korzystania z ciepła i ciepłej wody użytkowej przy niewielkich kosztach eksploatacji. Przyczyniają się one do aktywnej ochrony klimatu i umożliwiają także przyszłym pokoleniom życie w nienaruszonym środowisku.

Szczęśliwa para siedząca w pokoju.

Czy koszt oleju lub gazu do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych będzie w przyszłości na akceptowalnym poziomie? Już od lat wzrastają ceny tradycyjnych paliw, takich jak olej czy też gaz. Obecnie złoża tych paliw jeszcze wystarczają – pytanie tylko na jak długo? A przede wszystkim za jaką cenę? Kraje rozwijające się, takie jak Chiny, Indie czy Brazylia zużywają coraz więcej energii, aby przyspieszyć ich olbrzymi wzrost gospodarczy, podczas gdy limity wydobywcze zmniejszają się. Popyt na kopalne nośniki energii przekroczy wkrótce podaż, dalszy wzrost cen jest nieunikniony.

Znaczną część naszego zużycia oleju i gazu przeznacza się dzisiaj na klasyczne ogrzewanie pomieszczeń. Jednakże ropa naftowa służy jako surowiec dla wielu produktów codziennego użytku i powinno się ograniczać jej spalanie. W szczególności ogrzewanie budynków może zostać zastąpione systemami grzewczymi z pompami ciepła. W ten sposób zostanie zmniejszona zależność od kopalnych nośników energii.

Zapewnienie przyszłości przez redukcję emisji CO2. Pompy ciepła preferują prąd jako przyszłościowe źródło energii napędowej – z pozytywnym efektem dodatkowym. W wyniku promowanego od lat stosowania odnawialnych i nowych metod produkcji prądu elektrycznego, z roku na rok poprawia się bilans środowiska naturalnego. A jeśli zostanie przy tym wykorzystana regeneratywna mieszanka prądu, to pompa ciepła pracuje nawet całkowicie bez wydzielania CO2. Z drugiej strony, klasyczne ogrzewanie pomieszczeń kopalnymi nośnikami energii, przez spalanie oleju czy gazu, przyczynia się znacznie do emisji szkodliwych substancji. Skomplikowane metody oczyszczania spalin, jakie stosuje się powszechnie w nowoczesnych elektrowniach, są niedostępne dla obiektów małej skali. Tak więc, na przykład przeciętne ogrzewanie olejowe jednego domu jednorodzinnego emituje rocznie ok. 4000 kg gazu cieplarnianego CO2. Porównywalne ogrzewanie gazowe „wypuszcza“ ok. 3000 kg CO2 rocznie. Pompa ciepła – ponieważ ok. 75% energii grzewczej pobiera bezpośrednio z natury, bilans dla środowiska naturalnego ma o wiele lepszy. Pompy ciepła ogrzewają bez jakiejkolwiek emisji CO2 w miejscu ich eksploatacji.

Czytaj więcej:

 

Źródło: Dimplex.de