Rodzaje pomp ciepła

ENERGIA Z POWIETRZA – ZAWSZE DOSTĘPNA

Często niedoceniany jest potencjał powietrza zewnętrznego jako źródła ciepła. Zastosowanie pompy ciepła powietrze/woda oznacza najniższe koszty inwestycyjne, ponieważ podłączenie źródła ciepła nie wymaga prawie żadnych kosztów. Pracujące instalacje co roku dowodzą, że powietrze zewnętrzne jest atrakcyjnym źródłem ciepła, z którego korzystanie szybko się zwraca.

Schemat instalacji powietrze/woda.

Schemat instalacji pompy ciepła powietrze/woda: zewnętrznej (z lewej) oraz wewnętrznej (z prawej).

Do wyboru jako instalacja zewnętrzna lub wewnętrzna. Pompy ciepła powietrze/woda nadają się do instalacji na zewnątrz. Solidna, metalowa obudowa zabezpieczona powłoką proszkową pewnie chroni ustawioną w ogrodzie pompę ciepła powietrze/woda przed śniegiem, wilgocią, wiatrem. W celu podłączenia do domowego układu ogrzewania zostaną ułożone w ziemi dwie izolowane rury dla zasilania i powrotu oraz elektryczne przewody połączeniowe (w osłonach). Jeżeli użytkownik nie chce ustawić pompy ciepła w ogrodzie, alternatywą są pompy ciepła do instalacji wewnętrznej. Te systemy pomp ciepła nadają się do instalacji praktycznie w każdym pomieszczeniu gospodarczym. Pompa ciepła zostaje wówczas połączona z powietrzem zewnętrznym za pomocą odpowiednich przewodów powietrznych.

Źródło ciepła – powietrze zewnętrzne:

• Możliwość użytkowania w ciągu całego roku od +35 °C do -25°C;
• Niewyczerpalne źródło ciepła, zawsze do dyspozycji;
• Możliwość stosowania do ogrzewania, podgrzewania wody użytkowej i wody w basenie kąpielowym.

Pompy ciepła powietrze/woda do instalacji zewnętrznej:

• Proste podłączenie źródła ciepła;
• Instalacja pompy ciepła odpornej na wpływ warunków atmosferycznych na fundamencie z dopływem skroplin;
• Ułożenie przewodów hydraulicznych i elektrycznych w ziemi ze stosownym zabezpieczeniem.

Pompy ciepła powietrze/woda do instalacji wewnętrznej:

• Podłączenie źródła ciepła poprzez przewody powietrzne;
• Instalacja pompy ciepła przy jednej ze ścian zewnętrznych;
• Ochrona izolowanego przebicia ściany za pomocą kratki zabezpieczającej przed deszczem lub odpowiedniej studzienki.

Warianty:

• Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem ciepła odpadowego;
• Połączenie równoległe dla obciążeń grzewczych powyżej 30 kW.

POMPY CIEPŁA TYPU SOLANKA/WODA:

Energia, która znajduje się tuż za drzwiami. Zasilany energią z opadów atmosferycznych i promieniowania słonecznego grunt, jako olbrzymi zasobnik ciepła, jest jego źródłem dla pomp ciepła marki Dimplex typu solanka/woda. Decydując się na wybór takiego urządzenia należy rozważyć jeden z dwóch systemów: poziome kolektory gruntowe ułożone poniżej strefy przemarzania gruntu lub też pionowe sondy gruntowe. W obydwu przypadkach transport energii zostaje przejęty przez cyrkulujący czynnik nośny (roztwór glikolu zwyczajowo zwany solanką).

Schemat instalacji solanka/woda.

Schemat instalacji pompy ciepła solanka/woda: kolektory gruntowe (z lewej) oraz sondy gruntowe (z prawej).

Kolektory gruntowe. Jeżeli posiadają Państwo wystarczającą powierzchnię do ułożenia rur w ogrodzie, można zastosować kolektory ziemne: rury odporne na ciśnienie, w których krąży solanka – mieszanka wody i środka ochrony antyzamrożeniowej. W celu oszacowania powierzchni potrzebnej do ułożenia obowiązuje następująca zasada: moc grzewcza pompy ciepła (kW) x 40 = powierzchnia w m2. Głębokość ułożenia rur wynosi najczęściej około 1,6 m poniżej powierzchni ziemi. Odstęp układania między pojedynczymi rurami wynosi od 0,6 m do 0,8 m.
Sondy gruntowe. Jeżeli nie mamy wystarczającej ilości miejsca do ułożenia rur lub też zachodzi konieczność dodatkowego chłodzenia, należy wykorzystać nie powierzchnię, a głębokość – za pomocą pionowych sond gruntowych. W otworach wiertniczych o głębokości najczęściej do 100 m zostają umieszczone rury odporne na ciśnienie, w których krąży solanka.

Oszczędność energii na dużą skalę.

Zastosowanie pomp ciepła solanka/woda nie ogranicza się do małych jednostek mocy i domów jednorodzinnych. Dwustopniowe pompy ciepła solanka/woda o dużej wydajności są szczególnie atrakcyjne, zwłaszcza do ogrzewania budynków mieszkalnych i użytkowych o wysokim zapotrzebowaniu na ciepło.

POMPY CIEPŁA WODA/WODA:

Pompa ciepła woda/woda pracuje bardzo efektywnie, a stosunek między bezpłatną energią uzyskaną ze środowiska naturalnego i pobraną energią elektryczną jest bardzo korzystny.

Schemat instalacji woda/woda.
Schemat instalacji pompy ciepła woda/woda.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego, spiralnego wymiennika ciepła ze stali szlachetnej pompy ciepła Dimplex typu woda/woda są odpowiednie dla prawie wszystkich wód gruntowych. Przy temperaturze wody w ciągu całego roku poniżej 13 °C nie jest konieczna analiza wody pod względem korozji. Należy jedynie kontrolować i przestrzegać wartości granicznych dla żelaza i manganu, aby wykluczyć powstawanie osadu w instalacji źródła ciepła, tzw. ochry żelazowej. Wiercenie studni powinno być realizowane przez firmę wiertniczą posiadającą stosowne uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami.

Źródło ciepła woda gruntowa:

• Całoroczna dyspozycyjność na poziomie temperatur 7 – 12 °C;
• Zakres podłączenia: procedury zezwolenia, analiza wody, dwie studnie, test pompowania (badanie lustra wody), pompa głębinowa, prace ziemne i czynności budowlane;
• Wykorzystanie do ogrzewania, podgrzewania c.w.u. i wody w basenie kąpielowym w powiązaniu ze specjalnym wyposażeniem dodatkowym także do pasywnego chłodzenia.

POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ
KOMPAKTOWE SYSTEMY WENTYLACJI POMIESZCZEŃ :

Oszczędność energii i wykorzystanie ciepłą odpadowego. Pompy ciepła do podgrzewu c.w.u. marki Dimplex z przyłączem przewodów powietrza wykorzystują energię słoneczną zgromadzoną w powietrzu otoczenia lub też ciepło odpadowe istniejące w powietrzu pomieszczeń jako cenne źródło energii dla podgrzewania ciepłej wody nawet do 60 °C. W nowym budownictwie, przy niewielkich nakładach, powietrze usuwane z łazienki, WC i kuchni może być wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Schemat pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.
Schemat instalacji pompy ciepła do c.w.u. w połączeniu z systemem wentylacji.

Przyłącze przewodu powietrznego dla różnych zakresów stosowania. W celu ustawienia pompy ciepła do podgrzewu c.w.u. idealna jest piwnica z temperaturą całoroczną powyżej 10 °C. Wysokowydajny wentylator promieniowy oraz seryjne króćce rurowe powietrza pompy ciepła do przygotowania c.w.u. marki Dimplex umożliwiają indywidualne przyłączenie kierownic powietrza z maksymalną długością przewodu powietrznego 10 m. Umożliwia to dowolny wybór miejsca ustawienia, poprzez zmienność prowadzenia przewodów powietrznych otwiera się wiele możliwości zastosowań.

Ogrzewanie, wentylacja i podgrzewanie ciepłej wody. Ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych odbywa się za pomocą pompy ciepła Dimplex. Kompaktowe urządzenie do wentylacji wywiewnej pomieszczeń Dimplex LWP 300W odbiera ciepło z powietrza odprowadzanego z pomieszczeń (kuchnia, łazienka) na zewnątrz budynku i wykorzystuje je do przygotowywania ciepłej wody za pomocą zintegrowanej pompy ciepła powietrze/woda. Przez nawiewniki ścienne napływa stale świeże powietrze zewnętrzne, co zapewnia budynkom o powierzchni mieszkalnej do 200 m2 komfortową wentylację pomieszczeń z aktywnym odzyskiem ciepła.

Wykorzystanie ciepła odpadowego z istniejącym zbiornikiem. Serwerownie, instalacje chłodnicze czy procesy produkcyjne wytwarzają przez cały rok ciepło odpadowe, które często jako niewykorzystane oddawane jest do otoczenia. Równocześnie do przygotowania ciepłej wody lub ogrzewania używane są oddzielne generatory ciepła, ponieważ połączenie systemów uważane jest za zbyt kosztowne lub nieopłacalne. Moduł pompy ciepła LI 2M umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego z nieskażonego powietrza. Zewnętrznie podłączony obieg wody grzewczej doprowadza odzyskane ciepło odpadowe do systemu grzewczego lub do istniejącego zbiornika ciepłej wody ze zintegrowanym wymiennikiem ciepła.

Czytaj więcej:

 

Źródło: Dimplex.de